تصویب‌نامه درخصوص ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران  در سامانه ثبت حقوق و مزایا

منتشر شده در شنبه،۵ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۲۵ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

 ۱ـ کلیه دستگاه­ های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ مکلفند نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت ­های کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا، به ترتیبی که سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر می­نماید، اقدام کنند. مسئولیت اجرای این بند برعهده بالاترین مقام مجاز دستگاه و ذی­ حسابان دستگاه­ های اجرایی (یا مدیران مالی و عناوین مشابه) است.

۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است پیگیری لازم درخصوص ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به کلیه اقلام پرداختی مدیران کل به بالا شامل مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنها را به تفصیلی که در ماده (۲۹) قانون یادشده مشخص شده است، در سامانه اطلاعاتی دستگاه ­های اجرایی به عمل آورد و پس از تکمیل اطلاعات ورودی کلیه دستگاه ­های مشمول، مراتب را به هیأت وزیران گزارش نماید

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری