رأی شماره‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان متقاضی انتقال از کلان‌شهرها

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مهر ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مصوبات هیأت وزیران و کارگروه انتقال از کلان شهرها دلالتی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و مصوبات مربوطه در باب تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی محدود به رعایت مقررات

قانونی شده است و چون در مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۳۲ و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون  برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی پیش‌بینی نشده‌است و استخدام پیمانی صرفاً از طریق برگزاری آزمون عمومی پذیرفته شده است، بنابراین موجبی برای الزام دستگاه ها به تبدیل وضعیت وجود ندارد. بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

عاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی