اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۰۳۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 تصویب ­نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف ـ در بند (۵)، بعد از عبارت «خط اعتباری»، عبارت «بابت اجرای سیاست­های تنظیم بازار و قیمت تضمینی» اضافه می­شود.

ب ـ متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب‌نامه یادشده اضافه می­شود:

۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور را با رعایت مقررات قانونی مربوط تضمین می­کند. تضمین یادشده نافی مسئولیت بانک ­های عامل در وصول مطالبات و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی نیست.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری