رأی شماره ۱۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال صورت جلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

شورای مرکزی مشارکت های مردمی با سازمان بهزیستی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۷

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ جلب کمک های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی

به سازمان بهزیستی و سیاست گذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکت های مردمی می‌باشد، بنابراین تفویض اختیار اعضای شورای مذکور به رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا خلاف مقصود و مراد مقنن است و به همین خاطر صورت جلسه شماره ۱۱/۸۰۰/۱۳۷۶/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکت های مردمی با بهزیستی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی