مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی

واقع در حریم و محدوده شهرهای استان تهران

منتشر شده در دوشنبه،۵ شهریور ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ خود ضمن استماع گزارش کمیته فنی شماره یک پیرامون ایجاد شهرک های صنعتی غیردولتی در حریم و محدوده شهرهای استان تهران

(رباط‌کریم، شهر قدس، صفادشت، گلستان و نصیرشهر) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

الف) تبدیل مجموعه‌های صنعتی و کارگاهی موجود در محدوده و حریم شهرهای استان تهران به شهرک صنعتی، ضمن این که موجب تشویق و تشدید بارگذاری صنعتی و جمعیتی در پیرامون پایتخت خواهدشد، شکل‌گیری و تکمیل ظرفیت شهرک‌های صنعتی از پیش برنامه‌ریزی شده در مجموعه شهری تهران را با چالش جدی مواجه می‌کند. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به مغایرت صریح این موضوع با همه موازین و احکام فرادستی در سطح مجموعه شهری تهران و در راستای ایفای تکالیف قانونی در تعادل‌بخشی قضایی در عرصه سرزمین، ضمن اعلام مخالفت با ایجاد شهرک صنعتی جدید در استان تهران مقرر می‌نماید؛ عنداللزوم ساماندهی ساخت و سازهای کارگاهی و صنعتی موجود در حریم و محدوده شهرهای استان در قالب طرح‌های ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط انجام گیرد.

ب) صرفاً معطوف به مصوبات هیأت وزیران در مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و با عنایت به صدور پروانه بهره‌برداری با نام شهرک‌های صنعتی قلعه میر، بهاریه، کاظم‌آباد، زواره‌ای، ده حسن، زاگرس و گلبرگ، قدس، صفادشت، در راستای مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران مقرر می‌گردد.

۱ـ از آنجا که به استناد مفاد بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ هیأت محترم وزیران، ایجاد شهرک صنعتی مختص به ساماندهی واحدهای صنعتی و کارگاهی موجود و بدون استقرار واحد جدید بوده است، تبعاً کلیه ساخت و سازهای بعد از تاریخ مذکور و همچنین عرصه‌های خالی پیرامون این شهرکها مشمول مصوبه نیستند. لذا مقرر گردید نقشه محدوده شهرک‌های فوق با رعایت اصل مذکور پس از تدقیق توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به تأیید مشترک نمایندگان دبیرخانه شورای عالی و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برسد.

۲ـ با عنایت به اینکه شهرکهای مزبور عمدتاً بدون هر گونه خدمات شکل گرفته‌اند مقرر گردید کلیه اراضی خالی مابین قطعات ساخته شده به سطوح خدماتی اختصاص یابد. نقشه پیشنهادی کاربری اراضی شهرکهای صنعتی با رعایت سطوح و سرانه کاربری‌های خدماتی با رعایت مفاد بند۱ به تأیید دبیرخانه شورای عالی برسد.

۳ـ رأی موافق کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی برای همه قطعات اخذ شود.

۴ـ رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده توسط اداره کل حفاظت و محیط زیست استان تهران به هنگام تهیه نقشه کاربری اراضی پیشنهادی در مورد هرکدام از شهرکهای صنعتی الزامی می‌باشد.

۵ ـ حریم و محدوده شهرهای گلستان، نصیرشهر، رباط‌کریم، صفادشت و قدس کماکان به قوت خود باقی است. لذا به استناد ضوابط زیست محیطی صدور مجوز برای صنایع و کارگاهها واقع در شهرکهای مذکور در محدوده شهرها تنها شامل صنایع گروه «الف» و در حریم شهرها، شامل صنایع تا رده «ج» خواهدبود.

۶ ـ مطابق تبصره بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۰۷/ت۵۳۵۴۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ هیأت محترم وزیران «نحوه تعیین مصادیق صنایع غیرمجاز مشمول این تصویب‌نامه و نیز جلوگیری از تکرار تخلف در محل استقرار غیرمجاز صنایع مذکور، براساس دستورالعمل مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواهدبود.

۷ـ با عنایت به وقوع شهرک‌های صنعتی زاگرس گلبرگ و قدس در داخل محدوده شهر قدس، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گزارشی از وضعیت سطوح و سرانه کاربری‌های خدماتی شهر تهیه و جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.

۸ ـ ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل در استقرار صنایع در این شهرک‌ها رعایت گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی