تصویب‌نامه در خصوص ستاد ملی سیاست‌گذاری همدان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی(

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استانداری همدان و به منظور بهره‌گیری بهینه از فرصت ایجادشده به واسطه انتخاب شهر همدان به عنوان پایتخت گردشگری

کشورهای آسیایی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) و به استناد اصل یک صد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد:

۱ـ ستاد ملی سیاست‌گذاری همدان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه برنامه‌های مربوط به همدان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) است که ریاست آن با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و در این تصویب‌نامه به اختصار «ستاد ملی» نامیده می‌شود.

۲ـ وظایف ستاد ملی به شرح زیر است:

الف ـ سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی در مدیریت یکپارچه‌ فعالیت‌های مرتبط از قبیل اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای مشارکت فعالان بخش غیردولتی.

ب ـ نظارت و هماهنگی در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های مرتبط با پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی.

پ ـ پیش‌بینی و تصویب برنامه‌ها و اعتبارات لازم.

۳ـ اعضای ستاد ملی به شرح زیر است:

الف ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (رئیس ستاد)

ب ـ معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (دبیر ستاد)

پ ـ استاندار همدان

ت ـ معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ث ـ معاون وزیر کشور

ج ـ معاون وزیر امور خارجه

چ ـ معاون وزیر راه و شهرسازی

ح ـ معاون وزیر ورزش و جوانان

خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د ـ معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

ذ ـ معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ر ـ معاون ذی‌ربط معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

ز ـ معاون رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ژ ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

س ـ یکی از نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان همدان

ش ـ شهردار همدان

تبصره ـ ستاد ملی می‌تواند حسب نیاز از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.

۴ـ ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی استانی همدان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) با مسئولیت استاندار همدان، به منظور اجرای سیاست‌ها و تصمیمات ستاد ملی تشکیل می‌گردد. اعضای ستاد یادشده به پیشنهاد استاندار و با تصویب ستاد ملی تعیین می‌شوند.

۵ ـ کلیه مکاتبات در استان همدان از زمان لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه تا پایان سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) با نشان «همدان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی)» انجام خواهدشد.

۶ ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانداران مکلفند در اجرای برنامه‌های مرتبط با موضوع همدان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) مشارکت نموده و برنامه‌های مذکور را در اولویت قرار دهند.

۷ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابجایی و هزینه تا یک درصد از اعتبارات ردیف‌های ملی متمرکز در ارتباط با پروژه‌های مصوب همدان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) اقدام نمایند.

۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار مصوب ردیف متفرقه ویژه همدان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به این رویداد تخصیص دهد.

۹ـ این تصویب‌نامه صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۷ لازم‌الاجراء است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری