رأی شماره‌های ۳۱۷ الی ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط احتساب و پرداخت فوق‌العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان سازمان غذا و دارو

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ مرداد ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق حکم بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ فقط دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش

آموزش عالی وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرای یاد شده و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد عمل می‌نماید. نظر به اینکه حکم قانون مذکور قابل تعمیم به کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان های دولتی و به طور کلی دستگاه های اجرایی به غیر از موارد مصرح در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم نیست، بنابراین کارکنان سازمان غذا و دارو که زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند تابع مقررات و مصوبات هیأت امنا و مصوبات مربوط نمی‌توانند واقع شوند و تمام پرداخت ها در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای آنها قابل اعمال است و مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۵۶۳۶/ت۴۸۰۹۳هـ ـ ۱۳۹۱/۴/۷ به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر قابل ترتیب اثر نیست از این رو آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی