اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۸۹۴۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 متن زیر به عنوان تبصره (۲) به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۹۴۸۸/ت۵۴۵۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) محسوب می‌شود:

تبصره۲ـ به منظور استفاده بهینه از تجهیزات موضوع قرارداد مشارکت و کاهش زمان بازگشت سرمایه طرف مشارکت و جهت تحقق اهداف قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاح بعدی آن، بهره‌برداری و به کارگیری تجهیزات مذکور به صورت موقت در محدوده سایر بنادر جنوبی کشور با تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی امکان‌پذیر است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری