اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۳۱۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 متن زیر به انتهای بند (۱ـ ۵) جدول پیوست موضوع بند (۴) تصویب ­نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی و تبصره ­های (۲) و (۳) به شرح زیر به بند مذکور الحاق می ­شود:

برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت به شرح جدول زیر تعیین می­شود:

تبصره۲ـ موتورسیکلت انژکتوری بنزینی باید دارای پمپ سوخت و انژکتور جداگانه، سامانه واپایش (کنترل) موتور و واکنش ­ساز (کاتالیست) در اگزوز باشد. واکنش ­ساز (کاتالیست) موضوع این تبصره در مورد تولیدات داخلی از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم­الاجرا است. 

تبصره۳ـ استفاده از باتری اسید ـ سرب در موتورسیکلت­ های برقی با توان کمتر از یک کیلو وات ممنوع است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری