رأی شماره ۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء شعب ۱۹، ۲ و ۴۱ دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن

منتشر شده در دوشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه به موجب بند ۴ قسمت ب مصوبه جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲  شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغی مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۵، تصویب ضوابط تاسیس موسسات و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه آنها،

از وظایف آن شورا است و مستند به بند ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۷ ـ ۱۳۶۴/۴/۴ همان شورا، مجتمع آموزش عالی صنایع ایران می‌بایست فرآیند تاسیس و برگزاری دوره‌های کاردانی و کارشناسی را انجام می‌داد و سپس اقدام به صدور مدرک می‌کرد و چون اساسنامه آن مجتمع به تصویب شورا نرسیده و صلاحیت برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد را نداشته است و با توجه به آرای شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۶ و ۱۰۶۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که  صرف اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول مدت خدمت را کافی برای تغییر پست سازمانی نمی‌داند و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه جلسه ۳۵۸ ـ ۱۳۷۷/۹/۳ اعطای مدرک معادل توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را ممنوع اعلام کرده و تاریخ دریافت مدارک شاکیان پس از مصوبه یاد شده می‌باشد، بنابراین رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی