تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی

منتشر شده در پنجشنبه 7 تیر 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدف مندکردن یارانه ­ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:

۱ـ قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی موضوع بندهای (۳) و (۴) تصویب­نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ با رعایت بند (۲) این تصویب­ نامه به میزان پانزده درصد افزایش می­یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می­گردد.

۲ـ اجرای این تصویب­ نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال ۱۳۹۵ گردد.

۳ـ منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷  کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یادشده قرار می­گیرد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری