رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۴ـ ۲۵ـ۲۶ با موضوع:

ابطال تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب

شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

نظر به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ تصویب و این قانون به ماقبل تسری داده نشده است و از سوی دیگر تبصره ۳ ماده مذکور در هنگام تفکیک عرصه حق‌السهمی در دو بخش سرانه‌های خدمات عمومی

به میزان ۲۵ درصد و شوارع و معابر تا ۲۵ درصد از باقیمانده در نظر گرفته است بنابراین اطلاق و تسری قسمت اخیر تبصره ۲ مصوبه مورد شکایت نسبت به اسناد مالکیت ثبتی قبل از سال ۱۳۹۰ و همچنین در تبصره ۳ حق‌السهم شهرداری بر اساس ضابطه اعیان احداث شده در زمین، مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی