مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱)

منتشر شده در چهارشنبه 9 خرداد 1397

مصئبه یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه 1 با عنوان ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت یک پارجه هماهنگ و استاندارد و تحق توسعه متوازن و نظامند فناوری اطلاعات در کشور

 شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ با توجه به تغییر وظایف و مأموریت­ ها براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در راستای سیاست‌های کلی توسعه فناوری اطلاعات، اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی و با هدف هماهنگی و تعامل به منظور ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه­ های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام­مند فناوری اطلاعات در کشور، موارد زیر را تصویب نمود.

۱ـ به منظور سهولت و کاهش پیچیدگی­ های اداری و تسهیل مجوزهای کسب و کار، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف‌اند ظرف مدت شش ماه تبادل اطلاعات و خدمات استعلام بین دستگاهی خود را به صورت الکترونیکی و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اخذ نمایند، شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام می­گیرد.

تبصره۱ـ دستگاه­ های اجرایی متولی پایگاه ­های اطلاعاتی پایه مندرج در ماده (۲۱) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ابلاغی به شماره ۲۰۰/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ و کلیه دستگاه­ های ارائه‌دهنده استعلام مکلف‌اند نسبت به ارائه خدمت استعلام الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نمایند.

تبصره۲ـ براساس ماده (۳۲) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، در صورتی که مراکز تبادل اطلاعات تخصصی خوشه­های ۱۴گانه پیاده­ سازی شده باشد، تبادل اطلاعات و خدمات استعلام ­های الکترونیکی دستگاه­ های اجرایی ذیل خوشه از طریق این مراکز با مرکز ملی تبادل اطلاعات صورت می­پذیرد. بدیهی است مراکز تبادل اطلاعات تخصصی خوشه­ های ۱۴گانه نیز تبادل اطلاعات و خدمات استعلام­ های الکترونیکی موردنیاز از سایر خوشه­ ها، پایگاه ­های اطلاعاتی پایه یا دستگاه­ های اجرایی را تنها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت خواهند داشت.

تبصره۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت دوماه دستورالعمل اجرایی مرکز ملی تبادل اطلاعات را بگونه­ای که شامل فرآیند اجرای این ماده و تبصره ­های آن، تعیین اولویت و زمان بندی الکترونیکی شدن استعلام ­ها، موافقت نامه تضمین سطح خدمت و استانداردهای فنی مربوط باشد را ارائه نماید.

۲ـ دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به صورت مستمر در دوره‌های سه ماهه نسبت به ارزیابی کیفیت وبگاه ­ها و خدمات الکترونیکی دستگاه­ های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه کند.

تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نحوه تشویق و تنبیه دستگاه­ های اجرایی جهت تکمیل شناسنامه خدمات و برنامه عملیاتی الکترونیکی نمودن خدمات را تدوین و ظرف مدت دو ماه به تصویب شورای عالی اداری برساند. 

۳ـ کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ظرف مدت چهار ماه ضمن بازنگری نقشه راه دولت الکترونیکی، اهداف کمی توسعه سالانه دولت الکترونیکی را بگونه­ ای که امکان ارزیابی وضعیت کشور در مقایسه با مدل­ های ارزیابی بین­المللی میسر شود، ارائه نماید. 

نصرا... جهانگرد                             محمود واعظی

دبیر شورا                       وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

حسن روحانی

رئیس‌جمهور و رئیس شورا