الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی

قانون مالیات‌های مستقیم

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۸۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۴ سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲) آیین­ نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم موضوع تصویب­­ نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ الحاق می­شود:

تبصره۳ـ ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه‌های (۲) و (۳) بوشهر از ابتدای سال ۱۳۹۵تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (۱۲%) تعیین می­شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری