تصویب‌نامه درخصوص افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی

و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۱۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۶ برقرار شده‌اند، به ترتیب برای دریافت­ کنندگان حداقل مستمری براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار به میزان (۱۹/۵%) و برای سایر سطوح به میزان (۱۳%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری