قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در دوشنبه،۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماده‌واحده ـقانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ در بند (هـ) تبصره (۱) پس از فراز اول و بعد از عبارت «از محل خوراک تحویلی تسویه نماید» عبارت زیر اضافه می‌شود:

 تهاتر سایر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق‌کاری و مابه‌التفاوت تأمین مالی توسط کارفرما برای این امر با تأیید مسئول دستگاه‌های اجرائی استانی ذی‌ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حساب های استانی ذی‌ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژه‌ها و دستگاه‌ها را لحاظ نماید.

قیر مورد نظر موضوع این بند صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت موظف به رعایت دقیق قانون و ارائه گزارش عملکرد به مجلس شورای اسلامی هستند.

ب ـ یک بند به عنوان بند (م) به شرح زیر به تبصره (۵) قانون الحاق می‌شود:

م ـ استفاده از اوراق خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرح ها و پروژه‌های مربوطبه همان طرح از جمله برای تملک اراضی در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سقف جابه‌جایی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بلامانع است.

ج ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ط) به تبصره (۹) قانون الحاق می‌شود:

ط ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نسبت به جابه‌جایی سی‌درصد (۳۰%) از اعتبار ردیف ۱۰۸۱۰۰ دادگستری جمهوری اسلامی جهت اختصاص به ردیف ۱۰۸۱۰۹ شورای حل اختلاف برای تأمین هزینه پرسنلی این شورامطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

د ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده واحده قانون الحاق می‌شود:

تبصره الحاقی ـ به منظور کاهش مشکلات و تسریع در بهبود شرایط زلزله‌زدگان و بازسازی مناطق زلزله‌زده استـان کرمانشاه و سایر استان‌ها و مناطقـی که در نیمـه دومسال ۱۳۹۶ دچار زلزله شده یا می‌شوند، اقدامات زیر به عمل می‌آید:

۱ـ نرخ سود و کارمزد تسهیلات موضوع قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» برای افراد مشمول ساکن در مناطق زلزله‌زده صفردرصد تعیین می‌گردد.

۲ـ در مناطق زلزله‌زده یارانه سود تسهیلات برای احداث و بازسازی مسکن روستاییتا سقف چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای ساخت مسکن شهری تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد و متناسب با درصد تخریب واحدهای مسکونی به آنها اختصاص می‌یابد.

۳ـ اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت دولت مرخصی استحقاقی سال جاری کارکنان دولت آسیب‌دیده از زلزله که در مناطق زلزله‌زده سکونت دارند، به مدت پانزده روز افزایش یابد

۴ـ دولت مکلف است گزارش این تبصره را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سی صد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی