اصلاح بند (۱۵) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ

مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲

منتشر شده در شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

متن زیر جایگزین بند (۱۵) تصویب­نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ می­شود:

۱۵ـ سازمان برنامـه و بودجـه کشـور مکلف است مبلـغ سی هزار میلیـارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال به تدریج و از طریق تخصیص تنخواه­ گردان در حساب ویژه­ای که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می­شود، واریز نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار ثبت سفارش را به نحوی تنظیم نماید که کالاهای مشمول دریافت یارانه به صورت خودکار در برگ (فرم) ثبت سفارش مشخص و جهت تخصیص یارانه به صورت سیستمی به بانک مذکور ارسال گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یارانه این اقلام را به ازای هر دلار چهار هزار (۰۰۰ر۴) ریال در زمان گشایش اعتبار به بانک عامل از محل اعتبار تخصیص یافته از حساب ویژه مذکور پرداخت می­کند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری