تصویب‌نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم‌مرغ خوراکی به شماره تعرفه ۰۴۰۷۲۱۱۰

منتشر شده در شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۶ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۶وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـحقوق ورودی تخم­مرغ خوراکی به شماره تعرفه ۰۴۰۷۲۱۱۰ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۵ به میزان پنج درصد تعیین می­گردد.

۲ـمهلت ثبت سفارش برای واردات تخم‌مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد  حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۵و مهلت ترخیص محموله‌های وارداتی تخم‌مرغ خوراکی با تعرفه  پنج درصدحداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ می‌باشد .

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری