رأی شماره ۱۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ردیف ۲۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرکوند

 مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن، آلومینیوم، مواد پلاستیکی،

کارتن و... به میزان ۲ درصد

منتشر شده در شنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

نظر به این که به موجب مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مالیات و عوارض انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات تعیین شده است و در ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض

و سایر وجوه برای کالاهای تولیدی توسط شوراهای اسلامی ممنوع شده است، بنابراین ردیف ۲۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن، آلومینیوم، مواد پلاستیکی، کارتن و... به میزان دو درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی