رأی شماره ۱۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر خلاف قانون است و ابطال می‌شود

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت

اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال   می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی