اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۷۴۶۶۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۳) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۱۲۴/ت۴۷۱۳۹هـ مورخ ۱۳۹۰/۷/۳، عبارت «در دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور» از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ حذف می‌گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری