اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۲۸۲/ت۵۴۱۴۱هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۵۵۰۹/۱۶۰۰۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۲۸۲/ت۵۴۱۴۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در صدر تصویب‌نامه بعد از عبارت «۱۳۹۶/۱۱/۴» عبارت «به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده جایگزین عبارت «به استناد تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ می‌شود.

۲ـ واژه «اسکله» جایگزین واژه «بندر» می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری