تمدید مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۶) الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ـ تصویب کرد:

مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۳۲۰/ت۴۹۵۲۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری