یکشنبه, 04 اسفند 1398

 

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های

 سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۸ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۳۷۵/۴۸۰۷۹۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری