تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای علی‌اصغر احمدی به عنوان

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۷۴۹۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ­های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تصویب کرد:

آقای علی­ اصغر احمدی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع موضوع بند (۲) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­ های کشور، جایگزین آقای بهروز ریاحی می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری