اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۵۱۴۹/۱۵۵۹۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 تصویب‌نامـه شمـاره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مـورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده (۱۳) الحاقی، عبارت «و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش» پیش از عبارت «و همچنین» الحاق می‌شود.

۲ـ تبصره (۱) ماده (۱۳) حذف و عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به تبصره‌های (۱) و (۲) اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری