تصویب‌نامه در خصوص ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد‌:

ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و قبل از آن با رعایت شرایط زیر و حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه بلامانع است:

۱ـ پرداخت حقوق ورودی مندرج در جداول (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹.

۲ـ دارا بودن شرایط آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن در زمان ورود خودرو به کشور.

تبصره ـ رعایت سال ساخت در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حسب مورد در چهارچوب یکی از تصویب‌نامه‌های شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ و شماره ۱۶۰۲۵۳/ت۵۳۵۴۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ است.

۳ـ خودروهای با حجم موتور (۲۵۰۰) سی‌سی و کمتر با ارزش بیش از چهل هزار (۴۰.۰۰۰) دلار با محاسبه و پرداخت (۴۰) واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جداول (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹.

تبصره ـ ترخیص خودروهای موصوف از محل مصوبه‌های خاص با لحاظ معافیت‌های مربوط منوط به رعایت این بند خواهدبود.

۴ـ رعایت ضوابط ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره ـ تمدید ثبت سفارش خودروی سواری صادره در سال ۱۳۹۵ برای ترخیص خودروهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دارای قبض انبار تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ مشروط به تأمین خدمات پس از فروش مطابق ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ـ مصوب۱۳۸۸ـ با رعایت مفاد بندهای (۱)، (۲) و (۳) این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری