اصلاح جدول تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۴ اسفند ۱۳۹۶

نظر به اینکه در جدول تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ عبارت «کل اعتبار سال ۱۳۹۶ (میلیارد ریال)» به صورت عبارت «کل اعتبار سال ۱۳۹۵ (میلیارد ریال)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی