رأی شماره ۱۰۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تبصره قسمت ب و بند۶ ماده ۱۹ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل

درخصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۶

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها فقط خیابان ها، کوچه و شوارع و میدان ها در صورت تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بهای خدمات را در اشکال مختلف

از سوی شورای اسلامی برای امر تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال کرده است و در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون مذکور، چگونگی تفکیک و افراز املاک با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع معین شده است و نسبت به اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مقرره‌ای وضع نشده است. با توجه به مراتب، تبصره قسمت ب و بند ۶ همان قسمت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی