رأی شماره‌های ۹۴۹ـ ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۷۷۹۹۶/۲۱ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۳ شهرداری مشهد

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۶

الف ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی

به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ اعلام کرده است که دستورالعمل اجرایی شماره ۲۱/۷۷۹۹۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شهرداری مشهد توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشد، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال دستورالعمل معترضٌ‌به از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب ـ طبق قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰، نحوه چگونگی خرید املاک و اراضی و سایر موارد از جمله حق سکونت و ممر اعاشه و غیره دقیقاً مشخص و معین شده است و در قوانین مذکور دلیلی بر تهیه و تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل ذکر نشده است، بنابراین دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف قوانین مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی