اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۹۶/۱۲۸۰۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۷ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان­ ها، موسسات، شرکت­ ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

 اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، موضوع تصویب­نامه شماره ۲۷۳۰/ت۲۸۲۲۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ تبصره (۱) ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۱ـ انتخاب معاون ذی‌ربط وزیر نیرو در امور آب از سوی مجمع عمومی به عنوان رییس هیأت مدیره شرکت بلامانع است.

۲ـ در تبصره (۲) ماده (۱۵) عبارت «به استثنای رییس هیئت‌مدیره» پس از عبارت «اعضای هیئت‌مدیره» الحاق می­شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۲۹۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۷ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری