تصویب‌نامه در خصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی

گوشت گوساله (سرد و منجمد)

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه‌های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰)، از (۲۶) درصد به (۱۲) درصد کاهش می‌یابد.

۲ـ این تصویب ­ نامه از تاریخ تصویب لازم­الاجرا است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری