اصلاحیه رأی شماره ۱۴۸ الی ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

نظر به اینکه در سطر چهاردهم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۸ الی ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ پس از عبارت «بهای خدمات سال ۱۳۹۵» عبارت «و مصوبه شورای اسلامی شهر کرج» از قلم افتاده که بدین وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رساند.

معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق آبادی