اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳

منتشر شده در دوشنبه 16 بهمن 1396

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۲۶۰۳۳ مورخ۱۳۹۶/۷/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

تصویب‌نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (۲)، عبارت «شرکت مادر تخصصی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)» جایگزین عبارت «شرکت یادشده» می‌شود.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۲) الحاق می‌شود:

تبصره ـ بدهی و طلب شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) به / از یکدیگر (حسب مورد) بابت اقلام موضوع این تصویب‌نامه اعمال حساب می گردد.

۳ـ متن زیر جایگزین بند (۳) می‌شود:

۳ـ بدهی‌های انتقالی به دولت مطابق مقررات مربوط محاسبه و بر اساس ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری