اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱

منتشر شده در شنبه،۷ بهمن ۱۳۹۶

نظر به اینکه در صدر، عنوان و ماده (۲) آیین ­نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن، موضوع تصویب­نامه شماره ۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ عبارت «ماده (۹۰)» به صورت عبارت «ماده (۸۰)» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می­شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی