رأی شماره ۹۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

آذربایجان‌غربی مبنی بر تعیین ثابت میزان ۷۵/۴۳ درصد حق‌السهم شهرداری

منتشر شده در شنبه،۷ بهمن ۱۳۹۶

چون مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ حق‌السهم شهرداری حداکثر تا ۴۳/۷۵ بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در املاک مورد درخواست تفکیک است و در بند ۳ مصوبه مورد شکایت حق‌السهم شهرداری را به صورت ثابت میزان ۴۳/۷۵ درصد تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی