رأی شماره ۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۵۱/۱۲۱۹/۱۶۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن به شماره ۲۴۵۳۰/۱۸۴۲/۱۶۰ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر

 وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران

منتشر شده در شنبه،۷ بهمن ۱۳۹۶

مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده‌است و برقراری عوارض

به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض دیگر از واردکنندگان کالا، تولید‌کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع شده‌است و در بند الف ماده ۳۸ این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده‌است. نظر به اینکه حق‌النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن ماخذ محاسبه مالیات می‌باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میبد می‌باشد در نتیجه بند ۲۴ تعرفه‌های عوارض سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد درخصوص تعیین عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی