یکشنبه, 15 تیر 1399

 

اصلاح آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی

به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ نهاد ریاست جمهوری و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۰۹۵/ت۴۴۵۱۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ عنوان آیین‌نامه به «آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس» اصلاح می‌شود.

۲ـ در ردیف (۱) جدول ماده (۲) عبارت «رییس شعبه» به عبارت «مدیر شعبه» و عبارت «معاون مرکز در خارج از کشور» به عبارت «مدیر مالی و اداری شعب خارج از کشور» اصلاح می‌شود.

۳ ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۳ـ میزان پرداختی به اشخاص حقیقی ایرانی که ضمن امضای توافقنامه در داخل کشور با مرکز همکاری می‌نمایند بر اساس نوع و مدت خدمت بر حسب ساعت به شرح جدول زیر خواهد بود:

                      (ارقام به ریال)

مدرک تحصیلی مرتبط

بدون سابقه

دوره­ شش ماهه

با سابقه مرتبط

کمتر از پنج سال

با سابقه مرتبط

کمتر از ده سال

با سابقه مرتبط

کمتر از پانزده سال

با سابقه مرتبط

کمتر از بیست سال

با سابقه  بیش از  بیست سال

لیسانس

۰۰۰ر۱۲۰

۰۰۰ر۱۴۰

۰۰۰ر۱۶۰

۰۰۰ر۱۸۰

۰۰۰ر۲۰۰

۰۰۰ر۲۵۰

فوق لیسانس

۰۰۰ر۱۳۰

۰۰۰ر۱۵۰

۰۰۰ر۱۷۰

۰۰۰ر۱۹۰

۰۰۰ر۲۱۰

۰۰۰ر۳۰۰

دکترا

۰۰۰ر۱۵۰

۰۰۰ر۱۷۰

۰۰۰ر۱۹۰

۰۰۰ر۲۰۰

۰۰۰ر۲۳۰

۰۰۰ر۳۵۰

تبصره۱ـ ارقام مذکور در جدول حداکثر تا سقف (۱۵۰) ساعت در ماه قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ از سال ۱۳۹۷ جداول پرداختی می‌تواند بر مبنای درصد افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت در سقف مصوب دولت به تشخیص رییس مرکز افزایش یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری