یکشنبه, 15 تیر 1399

 

اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۲به پیشنهاد شماره ۳۵۱۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۷
وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

 اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۶۲۸۰۴/ت۴۱۴۸۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ به شرح زیر اصلاح می­شود :

۱ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

ب ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش

پ ـ سازمان: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی

ت ـ مدرسه: مدرسه موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون

ث ـ مراکز: مراکز آموزشی و پرورشی موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۲) قانون

ج ـ شورا: شورای سیاست گذاری، برنامه­ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده (۳) قانون

۲ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۲ـ سازمان در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مرتبط با وظایف سازمان و سایر اسناد بالادستی مربوط و با هدف زمینه سازی برای جلب مشارکت‌های همگانی در عرصه‌های مختلف آموزشی و پرورشی و تقویت و توسعه مدارس و مراکز آموزش و پرورش فعالیت می‌نماید.

۳ـ در ماده(۳)، عبارت «مؤسسه‌ای دولتی است و» بعد از عبارت «سازمان» اضافه می‌شود.

۴ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۴ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های لازم، به منظور توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز برای تصویب در شورا

۲ـ تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز مدارس و مراکز جهت تصویب در شورا

۳ـ ایجاد ارتباط و همکاری با مؤسسات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۴ـ کمک و پشتیبانی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی بدو و ضمن خدمت معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز در مناطق کمترتوسعه یافته و نیز نیروی انسانی سازمان از محل اعتبارات مصوب مربوط

۵ ـ همکاری با مراجع ذیربط در طراحی شاخص­های ارزشیابی از فعالیت‌های تحصیلی و تربیتی مدارس و مراکز

۶ ـ نظارت بر عملکرد واحدهای استانی

۷ ـ طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی مدارس و مراکز و بکارگیری ساز و کارهای تشویقی برای حمایت بیشتر از مدارس و مراکز

۸ ـ ارایه پیشنهاد و اقدامات لازم جهت تعیین شاخص‌های آموزشی و پرورشی و همچنین تدوین محتوا و نظارت بر مهدکودک‌ها از حیث آموزشی و پرورشی در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مربوط با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور

۹ـ برنامه‌ریزی برای توسعه مشارکت‌های مردمی در ارتقای کمی و کیفی مدارس و مراکز از جمله استفاده از ظرفیت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور

۱۰ـ برنامه‌ریزی برای توسعه مدارس آموزش از راه دور با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و خارج از کشور در چارچوب مصوبات شورا

۱۱ـ حمایت از مدارس خیریه غیردولتی

۱۲ـ جلب و جذب کمک‌های مادی و معنوی مردم، سازمان‌ها، مؤسسات و انجمن‌ها برای بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز

۱۳ـ انجام سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده سازمان قرار داده شده یا می‌شود.

۵ ـ مواد (۵) و (۶) حذف می‌شوند.

۶ ـ ماده (۷) به عنوان ماده (۵) تلقی و به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۵ ـ رییس سازمان به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش و مسئول اداره و حسن اجرای کلیه امور سازمان و سایر وظایفی است که در قانون برعهده وی گذاشته شده است، می‌باشد.

۷ـ مواد (۸) و (۹) حذف می‌شوند.

۸ ـ ماده (۱۰) به عنوان ماده (۶) تلقی و به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۶ ـ وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف سازمان

۲ـ ارایه طرح‌ها و برنامه‌های لازم برای تحقق اهداف سازمان

۳ـ ارایه پیشنهادهای لازم برای تصویب شورا در راستای نیل به اهداف سازمان

۴ـ اجرای مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای آن

۵ ـ ارایه گزارش فعالیت و عملکرد سازمان به مراجع ذی‌ربط

۶ ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری در کلیه مراحل با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر

۷ـ انجام امور استخدامی، اداری و مالی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۸ ـ پیش‌بینی بودجه سالانه مورد نیاز سازمان و ارایه آن به مراجع ذی­صلاح

۹ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور تأمین و جذب اعتبارات مورد نیاز

۱۰ـ انعقاد قراردادهای پژوهشی و خدمات آموزشی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۱۱ـ صدور احکام اعضای شورای نظارت استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق طبق ماده (۷) قانون

۱۲ـ انجام سایر وظایف مرتبط که به سازمان محول می‌شود

تبصره ـ رییس سازمان می‌تواند بخشی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران سازمان تفویض نماید.

۹ـ ماده (۱۱) به عنوان ماده (۷) تلقی و به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۷ـ منابع مالی سازمان عبارتند از:

۱ـ اعتبارات مورد نیاز سازمان که همه ساله در ردیف خاصی در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

۲ـ درآمدهای موضوع ماده (۲۰) و تبصره (۱) ماده (۹) قانون

۳ـ هدایا و کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط 

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۳۸۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری