یکشنبه, 15 تیر 1399

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ب ـ قانون: قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ

 پ ـ دستگاه‌ها: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون

ت ـ بیمه پایه: خدماتی که در چارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور   ـ مصوب۱۳۷۳ـ ، مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور و هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

ث ـ بیمه تکمیلی: هزینه خدمات بهداشتی و درمانی که خارج از تعهدات بیمه پایه است.

ماده۲ـ افراد مشمول این آیین‌نامه شامل گروه‌های ذیل می‌باشد:

الف ـ والدین، همسر و فرزند شهید، مفقودالاثر و اسیر

ب ـ جانبازان و افراد تحت تکفل آنان

پ ـ آزادگان و افراد تحت تکفل آنان

ماده۳ـ سرانه بیمه سلامت پایه هر ساله با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور توسط هیأت وزیران تصویب و سرانه بیمه تکمیلی حداکثر تا سقف (۲/۵) برابر بیمه پایه تعیین می‌گردد.

ماده۴ـ تعرفه خدمات تشخیصی، درمانی بیمه‌شدگان طبق تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی می‌باشد.

ماده۵ ـ حدود خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس بیمه پایه و تکمیلی به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

 

شرح خدمات

بیمه پایه

بیمه‏ تکمیلی

بستری ـ جراحی

٭

٭

کلینیک‏ و پاراکلینیک (ویزیت، خدمات‏ سرپایی، دارو، توانبخشی، تصویربرداری ‏و آزمایشات)

٭

٭

دندانپزشکی

٭

ندارد

تجهیزات پزشکی( جراحی و توانبخشی)

٭

٭

انواع خدمات توانبخشی

٭

٭

ماده۶ ـ خدمات بهداشتی و درمانی که هزینه‌های آن مطابق مقررات دستگاه ذی‌ربط قابل پرداخت نبوده و در تعهد صندوق‌های بیمه درمانی (بیمه پایه ـ تکمیلی) نیز نمی‌باشد مطابق ضوابطی که توسط بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می‌شود، صرفاً برای جانبازان، والدین شهدا و همسر و فرزندان شهدای دارای بیماری صعب‌العلاج و همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان و آزادگان دارای بیماری صعب‌العلاج در چارچوب کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل ارایه می باشد.  

ماده۷ـ به منظور اجرای این آیین‌نامه، بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری خود را متناسب با احکام این آیین‌نامه بازنگری و ابلاغ نمایند.

ماده۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تمهیدات لازم برای جلوگیری از پرداخت مضاعف سرانه خدمات بهداشتی و درمانی به ایثارگران موضوع این آیین‌نامه را تهیه و اجرا نماید .

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری