یکشنبه, 15 تیر 1399

 

تنفیذ آیین‌نامه‌های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۱۳۷۴ـ

 و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات بعدی آنها

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأییدیه دستگاه ­های ذی­ ربط و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تا زمان لازم‌الاجراشدن آیین‌نامه‌های قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ـ ، آیین‌نامه‌های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن
و اصلاحات بعدی آنها به عنوان آیین‌نامه‌های قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ با رعایت احکام قانون اخیرالذکر تنفیذ می‌شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری