رأی شماره ۸۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

تعارض در آراء شعب ۲۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه ۲۲ درخصوص شرایط

 اشتراک در صندوق بازنشستگی پس از بازخریدی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به‌اینکه حکم ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران در ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران تکرار شده و در ماده ۸ اصلاح

آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه بر بقای عضویت در صندوق بازنشستگی در فرض بازخریدی تأکید شده است و با توجه به‌اینکه مستند بازخریدی شاکیان حکم ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده، بنابراین رأی شماره ۱۸۹۶ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شاکی مبنی بر اشتراک در صندوق بازنشستگی مستند به مقررات فوق‌الذکر به وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.‌این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی