رأی شماره ۸۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال اطلاق ماده۲ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و اطلاق ماده۴ آئین‌نامه

 صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب ۱۱/۸/۱۳۹۲ وزیر تعاون، کار

و رفاه اجتماعی به لحاظ عدم شرط امانت و وثاقت

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ دی ۱۳۹۶

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به‌اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه

شماره ۹۶/۱۰۲/۱۷۵۴ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۸ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عدم شرط امانت و وثاقت در کلیه تشکل های مذکور در ماده ۲‌ آیین‌نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و ماده ۴‌ آیین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۲ و اطلاق ماده۴ ‌آیین‌نامه‌های مورد اعتراض از‌این حیث که در برگیرنده اشخاص فاقد شرط امانت و وثاقت می‌باشد، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی