قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

ماده واحده ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ الحاق می‌شود:

تبصره ـ دولت مکلف است از همه قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی تمامی سرزمین فلسطین حمایت کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم دی ماه یک هزار و سی صد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی