تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدشهاب‌الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای سید شهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری