رأی شماره ۸۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

تعارض در آراء شعب ۲۳ و ۴۲ دیوان عدالت اداری با عنوان صرف قبولی در آزمون

 ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست نداشته و داشتن مدرک دیپلم

 شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارد

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز اس ت.

ثانیاً: با توجه به اینکه هیچ مستند و مقرره قانونی در خصوص الزام طرف شکایت به تخصیص پست کارشناسی وجود ندارد و صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست ندارد و همچنین شاکیان به دلیل داشتن

مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارند، آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی