رأی شماره ۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست

بازخریدی کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند شاکیان طبق قانون کار در دستگاه متبوع به کار اشتغال داشته‌اند و رسیدگی به اختلاف آنان با کارفرما

در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد لیکن در مقام رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آرایی که با لحاظ درخواست بازخریدی شاکیان به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده منطبق با تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی