رأی شماره ۸۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه‌های شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۲/۶/۱۳۹۳ و ۱۱۶۴۸۰ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۵ مدیر کل

روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص

صدور بخشنامه‌های مورد شکایت ملاحظه نمی‌شود. بنابراین بخشنامه‌های یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی