اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات

 فرهنگ قرآن و عترت کشور

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

 مصوبه جلسه ۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

در جلسه ۲۷ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ مصوب شد:

 الف ـ الحاق تبصره به ماده ۱ آیین‌نامه هیأت:

تبصره۳ـ هیأت موظف است پس از ابلاغ این تبصره، ظرف مدت حداکثر سه ماه، شرح وظایف رئیس، دبیر و دبیرخانه هیأت را جهت تصویب در شورای توسعه فرهنگ قرآنی پیشنهاد دهد.

ب ـ تغییر متن تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه هیأت:

تبصره۱ـ دبیر هیأت به پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی و تصویب هیأت، از میان ایشان و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.