رأی شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶/۱۰۴ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی

پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره ۱۰۴/۱۶۷۰۱۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۴/۱۸۹۳۷۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ اصلاح شده و از حیث نصاب معدل برای معافیت از شرکت در آزمون

ورودی دوره دهم، کسب معدل ۱۷ برای هر یک از پایه‌های هفتم و هشتم شرط شده است در حالی که در بخشنامه شماره ۱۰۴/۱۸۹۳۷۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ کسب معدل ۱۷ برای یک پایه از پایه‌های مذکور کافی بوده است و این قاعده شامل کسانی که با توجه به حکم بخشنامه قبلی وارد دوره هفتم و هشتم شده نیز تسری داده شده است، مغایر حقوق مکتسب و از مصادیق عطف به ماسبق شدن مقررات و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی